מי יביא את השינוי?


אירא סוקול כותב על כך שהיכולת שלנו לחזות כלים מידעיים עתידיים מושפעת ממה שאנחנו מכירים היום – קל לנו לתאר לעצמנו שיפורים, אבל קשה מאד לחשוב על השינויים המהותיים שבאמת ישנו כיצד אנחנו מקבלים מידע ומשתמשים בו. הוא מדגיש את המקום שהצורך ממלא בפיתוח כלים חדשים – דווקא תלמידים עם צרכים מיוחדים יכולים להיות אלה שמצעידים את בית הספר לשימוש בכלים שאחרים לא הבינו שהם צריכים:

So, my goal here is to convince your school to reverse your tech paradigm. The place for the newest toys, the place for the fewest restrictions, is in the hands of the students for whom school is NOT working. They are the ones who will invent your future. And it will be a future that few of us can possibly imagine.

        Imagining new interfaces: the value of necessity

לאור זה, חבל שרוב הכיתות של צרכים מיוחדים מקבלים את החומרה המיושן והמשומש, במקום לאפשר להן לפלס דרך לשימושים חדשים ולא צפויים.
css.php