שורש הבעיה


אתר ReadWriteWeb מדווח שכלי לרישום תזכורות, Evernote, יצא עם יישום ל-iPhone. האתר מברך על המוצר החדש, אבל מעלה בעיה שמלווה כל יישום מהסוג הזה:

While the application itself is satisfactory for capturing ideas, the biggest flaw in most memory-based tools isn't the app, but rather the human beings using them. For those of us who can't manage to remember a simple address, idea or number, we're unlikely to remember to open up an application and make a note of our observations on the fly. However, if you anticipate the need to remember longer details and lists, these tools can be useful for capturing recipes, product model numbers and shopping lists.

        Evernote Launches Palm App

הכלי לא מיועד לחינוך, אם כי כמובן שגם בחינוך יש צורך בכלי מהסוג הזה (הבלוג הזה, למשל). אבל כאחד שבדק כלים רבים שעשויים למלא את הצורך של מחברת אישית, אני מסכים שהבעיה המרכזית איננה עם היכולות של הכלי עצמו, אלא עם המשתמש שלא כל כך יודע מה לעשות איתו.
css.php