אין מנוס מלהטיל ספק


ג'ורג סימנס מתייחס לפרשה של Elsevier וכתבי העת הפרסומיים במוסווה של כתבי עת מקצועיים שהם פרסומו (גם אני התייחסתי). הוא מיטיב למקד את העיקר – ישר ולעניין:

The big lesson of our wikipedia-era is not that amateur information is potentially false, but rather that all information must be questioned.

        All information is suspect

כמובן שאחרים אמרו את אותו הדבר, אבל תמיד נעים לקרוא ניסוי טוב.
css.php