נתונים שמעוררים שאלות


סילביה מרטינז מביאה כמה נתונים מעניינים בנוגע להערכת עמיתים והיעילות שלה.

So here’s something interesting from my inbox!
 
Only 8% members of the Scientific Research Society agreed that “peer review works well as it is.” (Chubin and Hackett, 1990; p.192).
 
“A recent U.S. Supreme Court decision and an analysis of the peer review system substantiate complaints about this fundamental aspect of scientific research.” (Horrobin, 2001).
 
Horrobin concludes that peer review “is a non-validated charade whose processes generate results little better than does chance.” (Horrobin, 2001). This has been statistically proven and reported by an increasing number of journal editors. (full text and references)


        Does peer review work? Thoughts on conference session selection.

הנתונים מעניינים יותר מאשר הפוסט עצמו, אבל אין ספק שהם עצמם מהווים בסיס למספר שאלות. אגב, אחת השאלות היא אולי האם המחקרים של הורובין עברו הערכת עמיתים.
css.php