והם אומרים שאנחנו צריכים הצדקה?


קתי דייווידסון מגיבה למאמר שמופיע בניו יורק טיימס שטוען: In Tough Times, the Humanities Must Justify Their Worth. בצדק, דיווידסון מגיבה בהרבה יותר מאשר רק הרמת גבה. "מי", היא שואלת, "צריך להצדיק את עצמו?".

Really. Because the economy is bad, WE have to justify OUR worth? I don't think so. When the net worth of big business is several trillion dollars in the red, what is the net worth of the humanities that give meaning and value to life? When swindlers walk away for bonuses calculated against our loss, how much does it cost to think deeply and understand? When we are borrowing against the future because of the greedy politics of the MBA's, the derivative traders, and those who believe in unregulated flows of capital (straight into their pockets), we who value history, and truth, and art, and poetry, and critique, and thoughfulness, and introspection, and the social power of culture, are the ones who have to justify ourselves? That is as bad a calculation as the one's made by Morgan Stanley, AIG, Bank of America, Lehmann Brothers, and on and on.
 
   We ARE value added.

        NY Times: "Humanities Must Justify Their Worth"

תולי באומן מקיבוץ עמיר, אמן מוכר ומוערך, נהג (לפני שנים) להגיד "תנו לאמנים לנהל את הקיבוץ – יותר גרוע מהמשקיסטים לא יכול להיות". אפשר להגיד משהו דומה גם כאן.
css.php