עוד קצת על רשימות


דייוויד ויינברגר מגיב לראיון עם אומברטו אקו בטיימס הלונדוני. כמוני, הוא נהנה מהראיון, והוא גם שם לב שיותר מאשר הוא אמור לבחון משהו לעומק, בראש ובראשונה הראיון מרשת צורך פרסומי. אך למרות זאת, ויינברגר בוחר להתווכח טיפה על הקביעה של אקו בנוגע ליסודות התרבות:

A list is one particular way of creating order. Lists are sequential and one-dimensional: Wines listed by year, or by place, or by ranking, or by the chronology of when you first encountered them. (Lists can be hierarchical, but they’re only lists if they can be resolved back down to the one-dimensional.) Lists thus are one elemental way of ordering the world. And they have a peculiar fascination, which Eco expresses beautifully. But I think it’s wrong to say that they’re the origin of culture. I think it’d be more accurate and useful to say that culture originates with collecting: Pulling things around us because of their appeal (a word I’m purposefully leaving vague).

        OMG. I disagree with Umberto Eco!

אני נוטה להסכים – פעולות של ליקוט ואיסוף הן פעולות של להבחין ולהבדיל. וכאשר אנחנו מציינים שחפץ כלשהו, ומסיבה כלשהי, עדיף או רצוי או ראוי שיזכה לעיון מעמיק יותר מאשר אחרים, אפשר (אולי – הרי אינני מומחה) להגיד שזאת תחילתה של תרבות.

על רשימות ובלגן


לקראת תערוכה חדשה במוזיאון הלובר שהוא אוצר, אומברטו אקו מתראיין בעיתון דר שפיגל. התערוכה עוסקת ב-"רשימות" ואקו מדגיש שהוא רואה ברשימות עדות לתרבות.

SPIEGEL: It would seem that you are saying that we should stop defining things and that progress would, instead, mean only counting and listing things.
 
Eco: It can be liberating. The Baroque era was an age of lists. Suddenly, all the scholastic definitions that had been made in the previous era were no longer valid. People tried to see the world from a different perspective. Galileo described new details about the moon. And, in art, established definitions were literally destroyed, and the range of subjects was tremendously expanded. For instance, I see the paintings of the Dutch Baroque as lists: the still lifes with all those fruits and the images of opulent cabinets of curiosities. Lists can be anarchistic.
 
SPIEGEL: But you also said that lists can establish order. So, do both order and anarchy apply? That would make the Internet, and the lists that the search engine Google creates, prefect for you.
 
Eco: Yes, in the case of Google, both things do converge. Google makes a list, but the minute I look at my Google-generated list, it has already changed.

        'We Like Lists Because We Don't Want to Die'

הרעיון שאפשר למצוא יסודות של אנרכיה ברשימות נשמעת תחילה חסר הגיון, אבל יש בו דווקא הגיון רב אם מחברים אותו לתיגוי – חפץ איננו צריך להשתייך רק לרשימה אחת, אלא יכול להיות מזוהה עם רשימות רבות, ובדרך הזאת נוכל להכיר אותו לפי מאפייניו הרבים והשונים.
css.php