המיון הוא פרגמאטי


דייוויד ויינברגר מקשר למאמר של ברברה פישר על שיטות מיון שונות מדיואי שבשימוש של ספריות היום. ויינברגר מדגיש שהמגבלה של הגשמיות לא כל כך ניתנת לפתרון.

The disagreement among librarians is, to my mind, itself evidence that there is no one right way to organize physical objects. Classification is pragmatic. You classify in a way that works, but what works depends upon what you’re trying to do. Libraries serve multiple purposes, so librarians have to make hard decisions. If the DDC isn’t the safe and obvious choice, then libraries have to confront the question of their mission. The classification question quickly becomes existential in the JP Sartre sense.

        Libraries sans Dewey

המטרה היא לשרת את הלקוחות, וכל שיטה שמצליחה לעשות זאת בצורה טובה ראוייה לשימוש, אפילו אם זה לא תואם את התפיסה המסורתית של ספריות.
css.php