לא בעתיד הנראה לעין


טים סטאמר מגיב לפוסט קצרצר של סקוט מקלוד. מקלוד סבור שבעתיד הלא רחוק בתי הספר כפי שאנחנו מכירים אותם ייעלמו מהשטח. סטאמר חושב אחרת:

Too many people have warm fuzzy feelings for their memory of K12 education, and make no connection between the radical ways in which the world at large has changed it’s approach to learning and communicating and our traditional system for educating children.
 
No, as much as I would like to believe it’s coming, I just don’t see any radical, tear-up-the-floorboards-and-start-over educational revolutions coming soon.

        You Say You Want a Revolution?

הניחוש שלי הוא שסטאמר צודק, אבל לא רק בגלל הסיבה המרכזית שהוא מעלה – הקשר הרגשי שקיים אצל רבים לשיטות החינוך הקיימות. לדעתי, החינוך משולב באופן הדוק ביותר בכלל המערכות החברתיות, הכלכליות והתרבותיות של החברה, כך שהסיכוי לשינוי גורף קטן מאד.
css.php