האם המו"לים יכולים לעשות את זה?


דייוויד ורליק מדווח על שיחה בינו לבין משווק של מו"ל של ספרי לימוד. באופן כללי הוא מתרשם שהמו"לים שואלים שאלות טובות יותר מאשר בעבר בנוגע לחומרי הלימוד שהם מנסים לשווק לבתי ספר. בעיניו הם עושים מאמץ כן להתאים את חומרי הלימוד שלהם לתלמידים של היום. בהמשך הוא מבחין בין חומרים להוראה לבין חומרים ללמידה:

I’m not suggesting that we turn purchasing over to students. But one of the things that continues to irritate me in the conversations about education reform/restructuring/retooling (not to mention the spending of stimulus monies) is that so much of it is aimed, with the best intentions, at serving teachers and schools — serving education. I’m much more interested in tools, content, platforms that serve student learners — that empower students do their job as learners, propelling them into a future where learning will be the energy that drives fulfilled societies.

        Are We Selling it to the Wrong People?

ההבחנה הזאת נמצאת בבסיס חלק ניכר מהדיון החינוכי של היום, ובבחינה של ההשפעות של התקשוב על הלמידה. אישית, אני רחוק מלהיות משוכנע שהמו"לים יכולים לעשות את השינוי.

המשך הקיים … פשוט מקוון?


ריצ'רד ווג'וודסקי, בדיווח מאירוע ב-NECC, דיון מובנה על עתיד בתי ספר גשמיים. דבריו של אחד המשתתפים מעוררים הרהור:

This is my beef: we still haven’t defined what ‘online learning’ is. I’ve looked at two major companies running online courses recently and what I’ve seen is that their version of ‘online learning’ is a rebuild of ‘textbook learning’. How is that any different than what we’ve got? Horn talks a lot about how bricks-and-mortar schools ‘confine’ students — well, so do textbooks. And online courses can just as easily fall into the ‘textbook mentality’.

        NECC 2009: The Oxford Debate

מהסקירה של ווג'וודסקי אפשר להתרשם שהדיון כולו היה מאד מעניין, עם נקודות קולעות גם מצד אלה שלא רואים עתיד בבית הספר המובנה, וגם מצד אלה שרואים ב-"מקום" ערך. הסקירה במלואה ראוייה לקרואה, אבל ההערה של ווג'וודסקי קולעת לאחד הנושאים שמאד מעסיקים אותי.

היכן נמצא עתיד ספרי הלימוד?


טים סטאמר מגיב לטענות שעכשיו יש מכשיר ה-Kindle של אמזון יש מסך גדול, אפשר לראות אותו כ-"עתיד ספרי הלימוד". הרעיון, כמובן, איננו מקובל עליו. בסך הכל מדובר בהמשך השליטה של המו"לים, אבל הפעם באופן דיגיטאלי.

That’s not an evolution of instructional materials. Hardly a revolution. It’s a very small shift in the current textbook distribution business. …
 
Instead we should be developing open source textbooks created and edited by large numbers of experts of all kinds (teachers and students included) and which anyone, anywhere in the world, in a formal school setting or not, could access.

        A Potentially Dismal Future

סטאמר כותב שיותר מאשר הרעיון הזה מקבל אותנו לעתיד, הוא מקבע אותנו בעבר. אם ה-Kindle אכן מהווה את עתיד ספר הלימוד, סטאמר גורס שעתיד החינוך די עגום.
css.php