האם זה באמת נחוץ לנו?


אני מודה – אני תמיד מעוניין לגלות כלים חדשים. לא משנה שיש לי כבר חשבונות רבים אצל כלים שאינני משתמש בהם, ושהרוב הגדול של הכלים החדשים שבהם אני נתקל לא עושים שום דבר שונה ממה שאני כבר מסוגל לעשות עם הכלים הקיימים. אולי בכל זאת, הכלים האולטימטיבית עתיד להופיע בקרוב, וארצה אותו – ומהר. זעיד אלי אלסגוף כותבת ביקורת חיובית מאד על כלי חדש (Sharein). הוא באמת רואה בו יתרונות (בנוסף לכך שהכלי, כמו אלסגוף עצמו, ממאלסיה). אבל בסופו של דבר, הוא מסיק מסקנה מעניינת:


Will I use it?

Nope (perhaps in the future)! If people are interested in what I share, they can always RSS whatever I share. Anyway, I can easily share to Twitter and Facebook using Delicious in one shot. The only thing that is missing, is Sharein's cool tracking feature. But then again with at least Twitter, we have enough tools to tell us A-Z about whether our discoveries, or tweets are making any impact.

        Malaysian Sharein Tickles Real Potential!

וזה בוודאי נכון לגבי כלים רבים מאד שיוצאים היום לשוק – הם נחמדים מאד, אבל הם אינם עושים משהו שכלים קיימים כבר עושים, אפילו טוב יותר, מבלי שנצטרך לפתוח עוד חשבון נוסף. ואם כך, אולי כבר אפשר להקדיש יותר זמן לשימוש נבון מאשר בהטמעה.
css.php